15 tipov na úspešnú konzultáciu s klientom salónu

Konzultácie s klientmi vám pomôžu nadviazať dôveru so svojimi klientmi pri objavovaní ich cieľov a obáv. Postupujte podľa týchto 15 tipov a vykonajte úspešnú konzultáciu s klientom vo vašom kozmetickom salóne.

Dôležitosť konzultácií so zákazníkom Salon

Konzultácie s klientmi sú dôležitým procesom v každej oblasti podnikania. Úspešná konzultácia pre každý kaderník hrá dôležitú úlohu, pretože vám umožňuje zhromažďovať informácie od vášho klienta, porozumieť jeho cieľom pre vlasy a make-up a odporučiť správne produkty. Cieľom konzultácie s klientom je odhaliť jeho potreby a obavy. tým, že sa cítia pohodlne, takže im môžete ponúknuť najlepšiu pomoc a radu. Klienti však niekedy nehovoria o svojich obavách a môže im chvíľu trvať, než ti uveria.

V takýchto situáciách môžete podľa týchto 15 tipov vykonať úspešnú konzultáciu s klientom vo vašom kozmetickom salóne a zvýšiť ich zapojenie a reakciu počas konzultačného procesu.

Tipy na úspešnú konzultáciu s klientom

  1. Pozorne počúvajte svojho klienta a počas konzultácie udržiavajte očný kontakt. Keď pozdravíte svojich klientov, potriasť si s nimi ruky alebo cítiť ich vlasy, pretože dotyk môže vytvoriť okamžité pozitívne spojenie s klientom. Pri konzultácii so svojím klientom nezabudnite sedieť vedľa nich a nehovoriť pri pohľade do zrkadla. Postavte stoličku na nižšiu úroveň, ako je úroveň očí vášho klienta. Je to dôležité preto, aby boli pohodlné a zároveň im zabránili zastrašovať sa. Zistite, kde sa klient o vás alebo vašom salóne dozvedel. Spýtajte sa klienta, čo sa mu na vlasoch páči. Spýtajte sa klienta na ich očakávania od vás a salónu. Zistite, ako sa klient stará o svoje vlasy. Skôr ako začnete ostrihať vlasy, požiadajte klienta o povolenie. Vďaka tomu je klient presvedčený o vás a vašom salóne a je „tajomstvom“ úspechu stylistky. Ak nejaká služba bude trvať trochu dlhšie, uistite sa, že klient vie, kde je kúpeľňa. Predtým, ako začnete s akýmkoľvek servisom, vezmite ich do šampónovej misy, pretože kvalitný šampón môže priniesť návšteve klienta veľkú hodnotu. Po dokončení úlohy nezabudnite poďakovať svojmu klientovi. Môžete im tiež poslať poďakovacie karty e-mailom alebo poštou. Zavolajte klientom po vykonaní významných zmien vo vlasoch a informujte sa o spätnej väzbe, ktorú dostali. Vždy požiadajte klientov o odporúčanie. Pomáha to rýchlo rozvíjať vaše podnikanie. Pravidelne aktualizujte svoje konzultácie.

záver

Konzultácie s klientmi zohrávajú dôležitú úlohu v raste vášho podnikania v oblasti kozmetického salónu. V ideálnom prípade by profesionálni manažéri mali tento proces vykonávať a povzbudzovať klientov k dobrovoľnej účasti na tomto procese, pričom by mali pochopiť svoje obavy a poskytnúť správnu odpoveď. Ak sa to urobí správne, môžete sa aktívne zapájať do svojich klientov a získavať ich dôveru, ovplyvňovať ich rozhodovanie a premeniť ich na evanjelistov vášho salónu.